Hallå STEAM! Hollihaka Koulu, Kokkola

Scroll down for the English version!

Vårt skolbesök den 14 januari 2019 gick till Hollihaka skola i Karleby, där vi hälsades välkomna av rektor Pertti Kuosmanen och matematikläraren Tommi Nurmi. Hollihaka skola är tvåspråkig: många av eleverna talar både finska och svenska flytande.

Vårt besök hade denna gång ett specialtema: historien om en 1700-tals forskningsresenär och äventyrare, Henrik Jakob Wikar från Gamla Karleby, som först studerade medicin i Åbo. Han reste till Sydafrika 1773 för att utforska dess växtlighet, i likhet med många andra medicinstuderanden, som inspirerade av arkiatern Carl von Linné reste till avlägsna länder. Wikar skrev också en unik beskrivning av de sydafrikanska ursprungsfolken Khoi och San.

Johan Stén talade först om Linné och hans lärjungar i ett auditorium om ca 70 elever, inklusive lärare och museipersonal. Osmo Pekonen fortsatte sedan på temat Wikar. Dessa föredrag var på svenska. Kristóf Fenyvesi, som har arbetat flera gånger med sydafrikanska skolor, fortsatte om sina erfarenheter på engelska. Han ordnade en workshop för eleverna. Dessa fick i uppgift att bygga en afrikansk by av papper med hjälp av Ndebele-folkets geometriska mönster som dekorativa element. Besöket kan leda till något mångkulturellt samarbete mellan skolor i Karleby och Sydafrika.

Synlighet i media:

Keskipohjanmaa: https://www.kp24.fi/uutinen/560764

Österbottens tidning: https://www.osterbottenstidning.fi/Artikel/Visa/258767

Yle Vega Österbotten: https://arenan.yle.fi/1-50043795

 

Anmäl dig NU: http://bit.ly/hallaSTEAM

Frågor? Skicka e-post till info@experienceworkshop.org.

Ladda ner Hallå STEAM! flygbladet härifrån: http://bit.ly/HallaSTEAMflygblad

Mer information:

Web: www.experienceworkshop.org 
Facebook: www.facebook.com/experienceworkshop.math.art
Tfn.: +358452560420

 

 

 

 

 

Programmet har förverkligats av Experience Workshop ay och understöds av Svenska Kulturfonden.

 

***

Our school visit of January 14 took us to the Hollihaka school in Kokkola where we were greeted by the rector Pertti Kuosmanen and Tommi Nurmi, a teacher of mathematics. Hollihaka school is essentially bilingual: many of the pupils are fluent both in Finnish and Swedish.

The visit was special in its contents because we exploited as a theme the story of an 18th century explorer, Henrik Jakob Wikar, who was born in Kokkola and who studied medicine in Turku. He traveled to South Africa in 1773 to explore its flora, just like many other medical students inspired by archiater Carl von Linné traveled to distant countries.

Wikar also wrote a famous description of the South African indigenous people, the Khoi and the San. Johan Stén first gave a talk in Swedish about Linné and his disciples. Osmo Pekonen then focused on the colourful story of Wikar. Kristóf Fenyvesi, who has been working several times with South African schools, conducted a workshop where the students built an African village, using geometric patterns of the Ndebele people as its decorative elements. The visit may lead to some intercultural collaboration between schools in Kokkola and in South Africa.

Media coverage:

Keskipohjanmaa: https://www.kp24.fi/uutinen/560764

Österbottens tidning: https://www.osterbottenstidning.fi/Artikel/Visa/258767

Yle Vega Österbotten: https://arenan.yle.fi/1-50043795

 

Sign up now for the next Hallå STEAM! Swedish-Finnish Day here: http://bit.ly/hallaSTEAM

Details of the Hallå STEAM! project are available from here: https://experienceworkshop.org/halla-steam-svensk-finska-steam-learning-day/?lang=en

Any questions? Send an e-mail to info@experienceworkshop.org.

More information:

Web: www.experienceworkshop.org 
Facebook: www.facebook.com/experienceworkshop.math.art
Tfn.: +358452560420

 

 

 

 

 

The program is realized by Experience Workshop ay and supported by Svenska Kulturfonden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Blue Captcha Image
Refresh

*

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com