Hallå STEAM! at Palokan and Viitaniemen Koulu, Jyväskylä

Scroll down for the English version!


Den 17 och 18 december besökte vårt team skolorna Palokka respektive Viitaniemi i Jyväskylä. I Palokka gästade vi två sjätte klasser och i Viitaniemi en nionde klass. I bägge fallen var vårt tema “siffror”. Två av oss, Osmo Pekonen och Johan Stén, talade först på svenska om grundläggande aritmetiska begrepp och provade sedan några enkla aritmetiska lekar.

I Palokka insåg vi att vår presentation var för snabb. En del elever kunde inte hänga med. Nästa dag hade vi förnyat vår presentation och gjort den mycket bättre. I Viitaniemi lekte vi faktiskt en helt ny lek som kombinerade tre kognitiva uppgifter: att utföra enkel aritmetik, att arbeta strategiskt i lag, och att tala svenska. Detta visade sig framgångsrikt. Klassen delades upp i två lag som småningom värmdes upp och var slutligen helt absorberade i spelet. Alla elever involverades och deltog med entusiasm.

I Palokka kompletterades vår aritmetiska lek med en geometrisk verkstad som framgångsrikt genomfördes av Kristóf Fenyvesi. I Viitaniemi, där vi hade mindre tid, uteblev den geometriska verkstaden.

När vi följde säsongen utförde vi också en julkarol av Zacharias Topelius på svenska.

Anmäl dig NU: 

Frågor? Skicka e-post till info@experienceworkshop.org.

Ladda ner Hallå STEAM! flygbladet härifrån: 

Mer information:

Web: www.experienceworkshop.org 
Facebook: www.facebook.com/experienceworkshop.math.art
Tfn.: +358452560420

 

 

 

 

 

Programmet har förverkligats av Experience Workshop ay och understöds av Svenska Kulturfonden.

****

On 17 December and 18 December, respectively, our team visited the schools of Palokka and Viitaniemi in Jyväskylä. In Palokka we had affair to two classes of sixth grades and in Viitaniemi to one class of ninth graders. In both cases, the theme was “numbers”. Two of us, Osmo Pekonen and Johan Stén, first spoke in Swedish about basic arithmetic, then tested some simple arithmetic games.

In Palokka, we realized that our presentation was a little bit too fast-moving; some pupils seemingly lost the track. The day after we had rewritten our presentation and did much better. Indeed, in Viitaniemi we presented a new game which combined three cognitive tasks: simple arithmetic, a modicum of teamwork and strategy thinking, and speaking in Swedish. This was very successful. The class was divided into two teams who progressively warmed up and were fully immersed in the game. Everyone in the class got involved, and participated with enthusiasm.

In Palokka, our arithmetic game was supplemented with a rather standard STEAM geometric workshop successfully animated by Kristóf Fenyvesi. In Viitaniemi, where we had less time available, we only used the arithmetic module of our repertoire.

Observing the season, we also performed a Christmas carol by Zacharias Topelius in Swedish.

Sign up now for the next Hallå STEAM! Swedish-Finnish Day here: 

Details of the Hallå STEAM! project are available from here: https://experienceworkshop.org/halla-steam-svensk-finska-steam-learning-day/?lang=en

Any questions? Send an e-mail to info@experienceworkshop.org.

More information:

Web: www.experienceworkshop.org 
Facebook: www.facebook.com/experienceworkshop.math.art
Tfn.: +358452560420

 

 

 

 

 

The program is realized by Experience Workshop ay and supported by Svenska Kulturfonden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Blue Captcha Image
Refresh

*

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com