Hallå STEAM! Slutrapport

Sammandrag av Hallå STEAM! -projektets resultat

Vårt team turnerade i finskspråkiga skolor och gymnasier landet runt. Vi förenade matematik och träning i svenska under olika temadagar.

Professor Osmo Pekonen och docent Johan Stén representerade matematik, medan didaktisk expertis tillhandahölls av Kristóf Fenyvesi, doktor i filosofi vid Jyväskylä universitet. Pekonen och Stén höll föredrag på svenska i olika ämnen, men i ett par skolor använde vi oss även av flerspråkig dramapedagogik för att återuppliva betydande vetenskapliga, konstnärliga och kulturella gestalter ur den svensk-finska historien.

Kristóf Fenyvesi använde sig av innovativa pedagogiska spel som utvecklar matematisk innovation i de praktiska STEAM-workshoparna (integrerad vetenskap, teknik, teknik, konst och matematik) som implementerades efter presentationerna. Nóra Somlyódy svarade för projektets koordinering. Hennes bidrag omfattade organiseringen av skolbesöken och populariseringstillfällena, skapandet och uppdaterandet av projektets webbsida, tillhandahållandet av populariseringsmaterialet samt rapportering.

Dessutom inbjöd vi tre innovativa pedagoger verksamma i Sverige att delta som rådgivare i Hallå STEAM -teamet. Charlotte Graham (rektor vid Söderparkskolan i Hässleholm), Philippe Longchamps (lärare och avdelningschef vid tvåspråkiga Montessoriskolan i Lund, och utomlands chef för ISAS , International Society for the Advancement of STEAM, samt årets lärare i Sverige år 2020) och Mariana Back (erfaren kurator med en dokumenterad erfarenhet av arbete i vetenskapscentra, museer och planetarier). Charlotte och Philippe har också bidragit till att skapa en del av Hallå STEAM-innehållet.

Under sina tre verksamhetsår anordnade Hallå STEAM många evenemang i Jyväskylä, men även i Helsingfors, Kemi, Karleby, Kouvola, Mänttä, Rovaniemi, Nyslott, Torneå och Ulfsby.

26 skolevenemang
3 populariseringsevenemang
1475 deltagare från skolevenemang
5 vetenskapliga artiklar
17 läromedel

Gruppernas nivå sträckte sig från nybörjarsvenska till svenska för gymnasieelever. För några av deltagarna var det första gången de hade blivit tilltalade på svenska utöver på sina svensklektioner. Efter någon spänning i början fördjupades alla i den flerspråkiga, mångkulturella och multidisciplinära STEAM-verksamheten med många kopplingar till den svensk-finska historien och fokuserade på samverkande problemlösning.

Arbetssättet var små grupper, för vilka Kristof Fenyvesi har utvecklat ett brett utbud av material. Det bevisar att det är möjligt, givande och till och med roligt att integrera undervisningen av litet matematiska och naturvetenskapliga kuriosa på svenska, på ett upplevelseorienterat sätt.

Under pandemin har vårt team tagit fram onlinematerial som är tillgängligt för alla att använda i utbildningen. Samlingen består av en serie föreläsningar på svenska om nationalskalden J. L. Runeberg. Projektets resultat inkluderar vetenskapliga publikationer på engelska inom området didaktik och läromedel som finns att ladda ner gratis från projektets webbplats. Elevers och lärares erfarenheter av Hallå STEAM dokumenterades genom frågeformulär.

Utöver det breda inhemska erkännandet kulminerat t.ex. med att bli inbjudna till Suomi Areena 2019 kunde vi presentera våra projektresultat på många internationella forum med stor synlighet. Vår projektrelaterade publikation nämndes och sammanfattades i tidningen Guardian och vårt projekts vetenskapliga sammanfattning har bjudits in till världens största matematik- och konstkonferens, Bridges.

Arbetsgruppsmedlemmar: Osmo Pekonen FD, doktor i samhällsvetenskaper, Johan Stén FD, TkD, Kristof Fenyvesi PhD, dr i teknik, Nora Somlyody (projektkoordinering)

Till vår största bedrövelse har vår kollega och vän, professor Osmo Pekonen plötsligt avsomnat 12.10.2022, inte långt efter att projektet slutförts. Han var idékläckaren och primus motor bakom Hallå STEAM; hans sista bidrag var att publicera en sammanfattande artikel i lärartidskriften Dimensio som en sammanfattning av vårt projekt.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com