Tutkimusmatkailijana Suomessa

Unkarilaisen Kispesti Deák Ferencin lukion vierailu Jyväskylän Norssissa oppimaan STEAMistä ja kestävästä kehityksestä.

Lokakuussa 2023 ryhmä opiskelijoita ja opettajia Budapestin Kispesti Deák Ferenc lukiosta saapui Jyväskylään toteuttamaan Erasmus+ -liikkuvuusohjelmiaan. Työharjoittelun ja opiskelijaryhmäliikkuvuuden osalta heidän isäntäkoulunsa oli Normaalikoulu, Jyväskylän yliopiston harjoittelukoulu – eli Norssi. Heidän opintomatkansa ja siihen liittyvän opettajankoulutusohjelman valmisteli, suunnitteli ja järjesti Experience Workshop.

Kansainvälinen yhteistyö: STEAM-koulutus

Osa opettajista osallistui Experience Workshopin kansainväliseen STEAM-koulutukseen, jonka toteutti STEAM-tutkija Kristóf Fenyvesi. Eri oppiaineiden unkarilaiset opettajat vaihtoivat kokemuksia ja ajatuksia saksalaisten ja liettualaisten kollegojensa kanssa. He tarkastelivat, miten STEAM-menetelmä sopii suomalaiseen koulutusympäristöön, ja arvioivat sitten mahdollisuuksia omassa maassaan.

“Koulutus oli minulle erinomainen kokemus eri aiheiden, kuten Suomen koulutusjärjestelmän ja STEAM-lähestymistavan, ansiosta. Nautin kovasti siitä, että opin STEAM-lähestymistavan merkityksestä 21. vuosisadan koulutuksessa. Haluan kiittää Kristófia hänen innostavasta vastauksestaan kaikkiin moninaisiin kysymyksiimme ja kriittisiin kommentteihimme. Koulutus oli tiivis (positiivisessa mielessä), ja siinä oli laaja valikoima aiheita ja aktiviteetteja. On haastavaa nostaa esiin yksi osa-alue kohokohdaksi.”

(Osallistujan palaute)

Kouluvierailu

Muut unkarilaiset opettajat tekivät työharjoitteluvierailun Norssi-kouluun. Opettaja ja yliopistonlehtori Pirjo Pollari opasti heitä viikon aikana. Ensimmäisenä päivänä pidettiin johdantokeskustelu ja viimeisenä päivänä arviointikeskustelu, joka auttoi luomaan puitteet yhteistyölle ja kokemusten keräämiselle. Myös vapaaehtoiset suomalaiset opiskelijat tekivät vierailijoiden oleskelusta mahdollisimman miellyttävää ja hyödyllistä.

Vieraat tapasivat viikon aikana useita kollegoita. Tässä he neuvottelevat erityisopettaja Salla Vehkasalon kanssa.

Oppilailla oli mahdollisuus osallistua erilaisiin koulun oppitunteihin.

Viikon lopussa unkarilaiset osallistujat tekivät yhteenvedon kokemuksistaan pohdintakierroksella. He ilmaisivat hämmästyneensä koulun teknisistä laitteista, pitäneensä arviointijärjestelmästä (ilman yllätyskokeita) ja oppijoiden motivoituneesta asenteesta. Suomalainen ohjaaja Pirjo Pollari korosti, miten tärkeää on Suomessa tasa-arvoisuus koulutuksen alalla, toisin sanoen ei ole aristokratiaa kpulussa ja yhtäiskunnassakaan, vaan Suomesta tuli meritokratia koulutuksen kautta.

“SuSTEAMability” eli miten STEAM edistää kestävää kehitystä?

Jyväskylän taidemuseossa parhaillaan esillä olevan näyttelyn yhteydessä osallistujat tarkastelivat STEAM-menetelmien ja kestävän kehityksen välistä synergiaa ja sitä, miten se näkyy erilaisissa koulutusympäristöissä, kuten Etelä-Afrikassa tai Euroopassa, kuten Suomessa, Unkarissa, Saksassa ja Liettuassa.

Warka työpaja koulussa

Warka-torni on suunniteltu keräämään vettä ilmakehästä maaseutuväestölle, jolla ei ole riittävästi juomakelpoista vettä. Se on passiivinen rakenne, joka toimii ainoastaan luonnonilmiöiden, kuten painovoiman, tiivistymisen ja haihtumisen avulla. 4D Frame paketin avulla Kispesti Deák lukion ja Norssin koulun oppilaat pystyivät rekonstruoimaan tornin rakenteen ja keskustelemaan sen mekanismista ja hyödyistä.

Vapaa aikaa

Iltapäivisin oli myös aikaa tutustua Keski-Suomen kulttuuri- ja luonnonaarteisiin ja nauttia saunomisesta, grillaamisesta, metsäretkistä, Alvar Aalto -museosta ja kaupunkikierroksesta.

Osallistujat tunsivat itsensä tutkimusmatkailijoiksi – joka päivä löysivät jotain jännittävää! Toivottavasti tästä jää pitkäaikainen muisto ja luovuuden lähde.

Palaute oppilailta

Olemme nähneet ja kokeneet paljon uutta koulun oppitunneilla.

Minusta mielenkiintoisimpia olivat STEAM-työpajat.

Mielenkiintoisin asia oli se, että suomalaiset juovat maitoa kaiken kanssa lounaalla.

Kaikki ovat hyvin huolellisia siisteydestä, eikä kukaan roskaa.

Nautin eniten saunasta, se oli elämäni kokemus.

Olen huomannut koulussa, että he työskentelevät usein ryhmässä tai tekevät esityksen, ja sitten luokan lopussa he eivät saa juurikaan kotitehtäviä.

Olen kokenut, miten se toimii, kun minun ei tarvitse koko ajan kiirehtiä ja voin ottaa rauhassa.

Kiinnostavinta oli koulun täydellinen digitalisointi.

Kiitos elämää muuttavasta kokemuksesta!

Palaute opettajilta

Pidin kurssin monipuolisuudesta ja siitä, että se oli mukautettu niin hyvin ryhmän tarpeisiin.

Pidin eniten siitä, että STEAM-koulutusohjelma oli hyvin monipuolinen. Se kattoi monia eri oppiaineita, kuten tiedettä, teknologiaa, tekniikkaa ja taidetta. Näin sain oppia paljon uusia asioita ja oppia soveltamaan niitä käytännössä.

Yksi mielenkiintoisimmista yksityiskohdista oli lyhyt kurssi siitä, miten tärkeää on kehittää sosiaalis-emotionaalisia taitoja kognitiivisten taitojen ohella.

Se auttoi minua laajentamaan tietojani ja taitojani. Uskon, että näistä taidoista on minulle hyötyä sekä henkilökohtaisessa että työelämässä.

Ohjelman aikana tapahtuva vuorovaikutus muiden kouluttajien ja asiantuntijoiden kanssa on hionut viestintätaitojani ja laajentanut ammatillista verkostoani, mikä on korvaamatonta tulevissa pyrkimyksissäni.

Olen kehittänyt taitojani tietotekniikassa ja sen hyödyntämisessä opetuksen yhteydessä. Tuntuu, että osaan puhua sujuvammin englantia koulutusohjelman jälkeen.

Tieteidenvälinen lähestymistapa: STEAMin integroiminen opetukseeni on avannut uusia mahdollisuuksia opetussuunnitelmien kehittämiseen.

KIITOS. Loistavasta empatiastanne ja huomiostanne meitä kohtaan joka hetki. Loistavasta järjestelytyöstä, jonka teitte puolestamme. Etuoikeudesta oppia Kristófin kaltaiselta innostuneelta ja luovalta kasvatustieteilijältä. Mahdollisuudesta saada viikon mittainen välähdys siitä, mitä tämän päivän kasvatustieteellisessä tutkimuksessa tapahtuu.

Olen oppinut kestästä kehityksestä yhteiskunnallisena yhteisymmärryksenä.

Kiinnostavinta oli syvällinen näkemys suomalaisen koulutusjärjestelmän osatekijöistä ja taustoista.

Tunsin itseni tutkimusmatkailijaksi, joka päivä löysin jotain jännittävää!

Kuvat: Nóra Somlyódy, Kristóf Fenyvesi, András Lázár

Ohjelma toteutettiin Erasmus+ KA1 -ohjelman puitteissa.

Kiinnostaako vastaavaa koulutusohjelmaa?

info@experienceworkshop.org
+358452560420

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com