Ph.D. Kristof Fenyvesi Hongkongin Metropolitan yliopiston vierailevan tutkijan virkaan

Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitoksen vanhempi tutkija ja Experience Workshopin perustaja Ph.D. Kristof Fenyvesi on nimitetty vierailevaksi tutkijaksi varhaiskasvatuksen STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) -opintojaksolle Hongkongin Metropolian yliopiston Li Ka Shing School of Professional and Continuing Education (LiPACE) -laitokseen. Nimitys on osoitus sitoutumisesta sellaisten innovatiivisten kasvatuskäytäntöjen edistämiseen, joissa STEAM-oppiaineita integroidaan jo varhaisessa iässä.

Ph.D. Fenyvesin työ, jolle on ominaista matemaattisten käsitteiden ja taiteellisen ilmaisun luova yhdistäminen, on esimerkki STEAMin mahdollisuuksista tehdä oppimisesta helposti lähestyttävää ja innostavaa nuorille oppijoille. Hänen käyttämissään menetelmissä korostetaan käytännönläheistä, tutkivaa oppimista, jossa taide toimii väylänä monimutkaisten tieteellisten ja matemaattisten ideoiden ymmärtämiseen. Tämä lähestymistapa ei ainoastaan kehitä kriittistä ajattelua ja ongelmanratkaisutaitoja, vaan se myös edistää kokonaisvaltaista lähestymistapaa, joka perustuu eri tieteenalojen välisen tiedon yhteenkuuluvuuteen.

Koulutusten synergian paljastaminen

Shenzhen Institute of Information Technology (SZIIT) ja Hong Kong Metropolitan University (HKMU) järjestivät 22. marraskuuta 2023 yhdessä tärkeän seminaarin, joka oli merkkipaalu kansainvälisessä koulutuksessa. Dr. Kristof Fenyvesi osallistui seminaariin vierailevana tutkijana Honkong Metropolitan yliopiston edustajana. Tapahtuma merkitsi suomalaisen ja kiinalaisen koulutusosaamisen merkittävää kohtaamista Kiinan teknologisen kehityksen vaikuttavan taustan edessä.

 

Pedagogisten innovaatioiden maailmanlaajuinen merkitys

HKMU LiPACEn myöntämä tunnustus korostaa Fenyvesin edistämien pedagogisten innovaatioiden kansainvälistä merkitystä. Se osoittaa, että koulutusyhteisössä tunnustetaan yhä enemmän, että tarvitaan opetussuunnitelmia, jotka ovat sekä monitieteisiä että mukautettavissa 21. vuosisadan nopeasti muuttuviin vaatimuksiin. Integroimalla STEAM-lähestymistavan varhaiskasvatukseen Dr. Fenyvesi pyrkii LiPACEn kanssa tekemällään työllä luomaan perustan elinikäiselle oppimiselle, jonka juuret ovat uteliaisuudessa, luovuudessa ja kriittisessä tutkimisessa.

 

Suomalaisten ja hongkongilaisten opetusalan asiantuntijoiden yhteistyötä

Tämä suomalaisten ja hongkongilaisten opetusalan asiantuntijoiden välinen yhteistyö on malliesimerkki kansainvälisestä koulutusvaihdosta ja -kehityksestä. Se edustaa yhteistä näkemystä koulutuksesta, joka ylittää perinteiset akateemiset rajat ja korostaa sen sijaan dynaamista, integroitua lähestymistapaa opetukseen ja oppimiseen.

 

Tämän yhteistyön avulla suomalaiset innovatiiviset STEAM-opetuksen strategiat auttavat muokkaamaan pedagogisia käytäntöjä Hongkongin lisäksi myös varhaislapsuuden oppimisympäristöjen globaalien koulutusstandardien vertailukohtana.

Lisätietoja:

Dr. Kristof Fenyvesi
Senior Researcher of STEAM Learning & Contemporary Culture Studies
Finnish Institute for Educational Research
Agora, B435.2
PO Box 35, FI-40014 University of Jyväskylä 

+358 40 805 3324
kristof.fenyvesi@jyu.fi

 

 
 
 

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com