2022. augusztus 31. szerda

STEAM a középfokú oktatásban

Kurzusleírás:

A STEAM (tudomány, technológia, mérnöki tudományok, művészetek és matematika) integrációja a tanulásba egyre fontosabbá válik világszerte. A STEAM a mai finn és európai iskolákban dinamikusan fejlődő, de nagyrészt még feltáratlan területet jelent. A STEAM komplex módszertana alkalmas az együttműködő és interdiszciplináris problémamegoldó képességek fejlesztésére, amelyek lehetővé teszik, hogy a tanulók felfedezzék a különböző tantárgyak által képviselt területek eltérő aspektusai közötti váratlan kapcsolatokat. A STEAM, mint módszertan nemcsak hatékony eszköz, hanem a mai tanulás egyik legfontosabb célja is.

Jelen kurzus az interdiszciplináris, tanulóközpontú, játékos és élményközpontú oktatás legjobb gyakorlatait kínálja Finnországból a gimnáziumi célcsoportnak. Pragmatikus megközelítéssel és didaktikai háttérrel tárja fel a részt vevő pedagógusok rendelkezésére álló lehetőségeket. Az életre készít fel a STEAM segítségével, inter- és multidiszciplináris megközelítésben, a középfokú oktatásban. A kurzus elősegíti a kulcskompetenciák fejlesztését és a kollektív kreativitást, a diákok és a tanárok jólétének növelése érdekében. A kurzus tartalmait a finn oktatási környezet inspirálta, de minden esetben megvizsgáljuk a tanultak alkalmazási lehetőségeit a hazai oktatási környezetben is.

A kurzus felépítése:

 1. STEAM a világ körül: Nemzetközi trendek a STEAM-oktatásban
 2. Kutatásokon alapuló érvek az integrált megközelítések mellett
 3. Segítségnyújtás saját a STEAM programok tervezéséhez, szervezéséhez és előkészítéséhez
  1. Számítógépes gondolkodáson alapuló modellezés a különböző tantárgyak tanulásában/tanításában
  2. Hogyan “gondolkodik” a mesterséges intelligencia? Problémamegoldó készségek fejlesztése a mesterséges intelligenciával kapcsolatos módszerekkel
  3. A fizika árnyékszínházba megy
  4. Fenntartható fejlődésre nevelés STEAM eszközökkel: megújuló energia, vízkörforgás
  5. Intermédia műveltség fejlesztése a STEAM segítségével. Hogyan fejleszthetjük az intermédiás készségeket informális módszerekkel a formális oktatásban?
 4. STEAM együttműködési lehetőségek a különböző szakterületeken oktató tanárok között
 5. Összevetés a résztvevők saját tanítási gyakorlatával. Átemelhető jó gyakorlatok, eltérő oktatási környezetben is alkalmazható módszerek azonosítása.
 6. A STEAM óraterv
 7. A résztvevők saját STEAM-projektjeinek kidolgozása, összefoglalása, reflexiók

Célcsoport: 

A STEAM tágan értelmezett vonatkozásaiban érintett pedagógusok, akik meríthetnek a művészeti látásmódok és a természettudományos gondolkodási sémák ötvözéséből megalkotott módszertanból. Így például pedagógusok a matematika, informatika, természettudományok vagy bármely művészeti ág (zene, képzőművészetek, kézművesség/technika) szakjaival. Kapcsolódhatnak a testnevelés szakos pedagógusok is a mozgás-művészeteken keresztül. Nyelvtanárok, fejlesztőpedagógusok is meríthetnek a ebből módszertanból.

A kurzushoz illeszkedő Erasmus+ prioritás:

Az érdeklődés és a kiválóság előmozdítása a természettudományok, a technológia, a műszaki tudományok és a matematika (STEM) területén, a „STEAM” (természettudományok, technológia, műszaki tudományok, művészetek és matematika) megközelítés.

Kulcskompetenciák fejlesztése

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com