Unkarilainen koulu kiertää Suomea Experience Workshopin kanssa

Experience Workshop tarjosi unkarilaiselle KRK Áron Sziládyn lukiolle ammatillista taustaa ja järjestämistaustaa Erasmus+ KA121 liikkuvuushankkeessa. Koulusta vieraili Suomessa 16 yhdeksäsluokkalaista (14-vuotiasta) oppilasta ja 4 opettajaa. Heidän toiveenaan oli tutustua suomalaisiin lapsiin ja opettajiin sekä saada omakohtaista kokemusta suomalaisesta koulutuksesta. Välitettiin yhteyttä Jyväskylän Kristilliseen kouluun, tarjosimme STEAM-koulutusta opettajille, järjestimme vapaa-ajan ohjelmaa sekä autoimme myös matkan logistiikan[…]

Magyar iskolások finn tantermekben az Experience Workshop segítségével

Az Experience Workshop szakmai és szervezési segítségével valósulhatott meg a kiskunhalasi KRK Szilády Áron Gimnázium és Kollégium mobilitási projektje az Erasmus+ KA121 pályázati programban, melynek keretében 16 kilencedikes diák és négy pedagógus látogatott el Finnországba. Azzal a céllal érkeztek, hogy élő kapcsolatokat építsenek a finn diákokkal és kollégákkal, és első kézből szerezhessenek élményeket és tapasztalatokat[…]

Hungarian school tours Finland with Experience Workshop

Experience Workshop provided professional and management background to the Hungarian high school Áron Szilády in their Erasmus+ KA121 mobility project. 16 ninth grade (14-year-old) students and 4 teachers visited Finland from the school. Their wish was to get in touch with children and teachers and gain first-hand experience of Finnish education. We’ve established the connection[…]

Platonin kappaleet – työpaja Itsphun rakennussarjasta

Jyväskylän Normaalikoulun tiedepäivillä olemme vierailleet myös toisilla ekaluokkalaisilla, Minna Suikkarin luokassa. Olemme siirtyneet luokkahuoneesta mukavaan välitilaan, jossa on mattolattia. Ajatuksena oli esitellä Platonin kappaleet värikkään Itsphun-rakennussarjan avulla. Itsphun on yhteenliitettävien matemaattisten kuivioiden järjestelmä, joka sisältää kolmiota, neliötä, viisikulmiota ja kuusikulmiota.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com