2011. július 28. csütörtök

Élményműhely

ÉlményMűhely az egri Eszterházy Károly Főiskolán Az ÉlményMűhely – Nemzetközi Mozgalom az Élményközpontú Matematika-oktatásért 2008-ban indult útjára a magyarországi Ars GEometrica művészet- és tudományközi találkozók nemzetközi elismertségnek örvendő tudósai, művészei és pedagógusai összefogásával. A szakmai hálózat vezetője dr. Fenyvesi Kristóf, a Jyväskyläi Egyetem kutatója (Finnország), a Bridges Organization (USA) közösségi rendezvényeinek igazgatója és a Nemzetközi Szimmetria Egyesület ügyvívője. Az ÉlményMűhely közösségének pedagógiai koordinátora Szabó Ildikó, matematika-fizika szakos tanár, kutatási koordinátora pedig dr. Stettner Eleonóra, a Kaposvári Egyetem Matematika és Fizika Tanszékének vezetője. Az ÉlményMűhely szakmai eseményeken, konferenciákon és önálló kiadványaiban számol be eredményeiről. Az elmúlt időszakban megrendezett, országos érdeklődésnek örvendő, valamint külföldön megrendezett programjainkon több mint 20.000 általános és középiskolai tanuló, főiskolás, egyetemista diák, valamint több ezer pedagógus és közel ugyanannyi szülő vett részt. Rendezvényeink 2008-ban a Kultúrák Közötti Párbeszéd, 2009-ben pedig a Kreativitás és Innováció Európai Évének hivatalos eseményei között szerepeltek. Ugyanebben az évben a Tempus Közalapítvány tájékoztatása szerint programunk bekerült azon 6 magyarországi kiemelkedően jó oktatási gyakorlat körébe, amelyek az Európai Unió tematikus “magyar évét” reprezentatív formában is képviselték Brüsszelben. 2010-ben a pécsi Európa Kulturális Fővárosa projekt programjaihoz, 2011-ben az International Society for Education Through Arts (InSEA) budapesti kongresszusához, 2013-ban a Budapesti Víz Világtalálkozó rendezvényeihez is csatlakoztunk. A Kutatók Éjszakája központi rendezvényén és regionális programjain rendszeresen a főszereplők között veszünk részt. Az ÉlményMűhely rendezvényei nagy sikert arattak Szlovákiában, Horvátországban, SzerbiábanSzlovéniában is. Tevékenységünket számos ország szakemberei tanulmányozzák.

Célunk, hogy megmutassuk:

A matematika több is lehet mint szigorú tudomány. A matematika számunkra a közös élmények, felismerések forrása, az örömteli alkotás eszköze. A tehetségpedagógia, valamint a matematikai és a művészeti oktatás jó gyakorlatainak a népszerűsítése terén kialakított koncepcióinkat arra az elgondolásra alapozzuk, hogy a jövő felnőtteinek új típusú készségekre, képességekre, tudásra lesz szükségük, amelyek kifejlesztése új típusú oktatási megközelítések alkalmazását teszi szükségessé. Ez élményközpontú, az érzékszervek mindegyikét játékba hozó és a szociális képességeket is fejlesztő, a tudomány és a művészet összefüggéseit felfedező pedagógiai gyakorlatok kidolgozását igényli, különös figyelemmel a tehetségek felfedezésére és gondozására – de soha nem tévesztve szem elől az egyenlő hozzáférés és egyenlő esélyek elvét. Mindenki tehetséges valamiben – a pedagógus, műhelyvezető, animátor, facilitátor elsődleges feladata, hogy a gyakran rejtőző, szunnyadó tehetséget felkutassa, s az érdeklődés komplex stimulálásával az egyéni érdeklődés, és kivételes képességek kibontakozásához megfelelő környezetet biztosítson.

Szeretnénk-e, hogy a gyerekeink okosabbak legyenek, mint mi magunk vagyunk?

Tehetséggondozó programjaink a nemzetközi szakirodalomban a „STEM” (Science, Technology, Engineering, Mathematics) integrációjaként hivatkozott komplex gondolkodást az esztétikai, művészeti nevelés eszközeivel egészítik ki („STEAM”: Science, Technology, Engineering, ART Mathematics). Magasan technicizált világban élünk, amelynek szinte minden területén kiemelt szerephez jutnak mérnöki tudományok, a matematika (digitális kultúra, hálózatok, magas fokon szervezett és kontrollált rendszerek, stb.) és a művészeti-tudományos design. Elgondolkoztató, hogy mindeközben egy ezekkel a folyamatokkal ellentétes irányú tendenciaként a matematika és a természettudományok társadalmi megítélése folyamatosan romlik, az egyre szélesebb körben végzett attitűd-vizsgálatok világszerte negatív összképet mutatnak. Ezek a negatív tendenciák súlyosan veszélyeztetik a mérnök és természettudományos szakemberek utánpótlását, s ebből fakadóan azt is, hogy képesek legyünk lépést tartani az egyre gyorsuló ütemű és egyre jelentősebb infrastruktúrát és globális kooperációt követelő innovációval.

Szinergiák akcióban!

Az oktatás egész rendszere, s a tanári szakma, a tanárképzés is komoly kihívásoknak néz elébe. Nem szabad megfeledkeznünk olyan maguktól értetődő, mégis talán meglepő tényekről, hogy azok a tanárszakos hallgatók, akiket ma tanárnak képzünk, illetve a most pályakezdő pedagógusok 2040-ben is a legfiatalabb generációkat fogják tanítani. Számos olyan készségre van tehát szükségük, amelyre csak folyamatos önképzéssel, egyéni és közösségi, sőt, a saját diákjaikat is bekapcsoló (!) kutatói tevékenységgel és tehetséggondozással tehetnek szert. Mind a diákokban, mind a tanárokban, mind pedig a szülőkben és a társadalom egészében is érdemes ezeket az egyébként súlyos következményeket is magukban hordozó összefüggéseket játékos, népszerű formában tudatosítanunk, s egy olyan jövőre felkészítenünk a társadalmat, ami a legjobban hasonlít ahhoz, amiben élni szeretnénk. Munkánk során, ezért olyan oktatási szakemberekkel keressük az együttműködést, akik a kor üzenetére figyelmesen és jövőbe mutatóan gondolkodva a matematikai, geometriai ismereteket és a műalkotásokat a tudás absztrakt alakzatai és a kreativitás érzékszerveinkkel felfogható formái közötti összekötő hidakként is értelmezik, valamint az oktatás számára is kiaknázható kapcsolódások, átjárók, játékos lehetőségek után kutatnak, művészet- és tudományközi szemléletre alapozott tevékenységük során. Azt sem téveszthetjük ugyanis szem elől, hogy a jövő matematikusainak, mérnökeinek és természettudósainak nem elegendő csupán kivételesen képzett technikusoknak lenniük. Magas fokú emberi érzékenység, humánum, művészi ambíciók és fantázia fogják őket a leginkább abban segíteni, hogy a lehető legjobb társadalmi hatásfokkal kamatoztathassák a tehetségüket.

Ozmózis!

Az elmúlt években az ÉlményMűhely Mozgalom tagságának összefogásával három nemzetközi szerzőgárdával büszkélkedő kiadvány is napvilágot látott. A HIDAK: Matematikai kapcsolatok a művészetben, a tudományban és az élményközpontú oktatásban (2011), illetve az angolul, horvátul és magyarul publikált Élményközpontúság és vizualitás a matematika és a természettudományok oktatásában (2012) című szakkönyvek, valamint az angol és magyar nyelven is megjelent Vasarely és a matematika (2011) című művészeti-matematikai album. Kiadványaink annak a szemléletváltásnak a megalapozásához járulnak hozzá, amelyre az ÉlményMűhely tanárokból, tudósokból, képzőművészekből, muzsikusokból, kézművesekből, irodalmárokból, filozófusokból, színházi szakemberekből, szülőkből és gyerekekből álló, 2008 óta egyre bővülő közössége szövetséget kötött.

Együttműködés

Sikeres, nemzetközi eredményeket is elkönyvelő Tehetségprogramokat valósítottunk meg Magyarországon és a szomszédos országok magyarlakta területein. Számos hazai és nemzetközi szakmai szervezettel szoros együttműködésben dolgozunk. Célunk, hogy az iskolákat, pedagógusokat, érdeklődő diákokat és szülőket közvetlenül összekapcsoljuk az élményközpontú matematika- és természettudományos oktatás hazai és nemzetközi élvonalával, kapcsolatok hozzunk létre emberek, közösségek és intézmények között.

Fenntarthatóság!

Egy olyan többszintű és többirányú összefüggésrendszerben szeretnénk a programjainkban részt vevő oktatási és művelődési intézményekkel, közösségekkel  együttműködni, amely sokszínűségénél és kiterjedtségénél fogva aktívan hozzájárul ahhoz, hogy az élményközpontú matematika- és természettudományos oktatás helyi hálózatait létrehozzuk, azokat az országos és nemzetközi vérkeringésbe bekapcsoljuk és egy olyan helyi közösségi bázist hozzunk létre a helyi pedagógus kollégákra, művelődési szakemberekre, szülőkre, s a projekt keretében létrehozott eszköz-parkra alapozva, amely aktív, önépítő és önfejlesztő közösségként funkcionál majd a projekt lezárulását követően is.

MEGHÍVÁSÁRA AZ ÖN ISKOLÁJÁBA, RENDEZVÉNYÉRE IS ELLÁTOGATUNK!

Az ÉlményMűhely vezetője: dr. Fenyvesi Kristóf, a Jyväskyläi Egyetem kutatója és a Bridges Organization matematikai-művészeti világszervezet közösségi eseményeinek igazgatója

Pedagógiai koordinátor: Szabó Ildikó, matematika-fizika tanár

Kutatási koordinátor: dr. Stettner Eleonóra, a Kaposvári Egyetem Matematika és Fizika Tanszékének vezetője

E-mail: info@elmenymuhely.hu

Telefon: +36 20 276 0046 (Szabó Ildikó)

Az ÉlményMűhely – Kreatív Iskolanap hivatalos szakmai partnere a Zometool Inc. (USA).

Zometool logo

3 thoughts on “Élményműhely

 • Tisztelt dr. Fenyvesi Kristóf!
  A”Geomatech Velünk játék a tanulás” című rendkívül hasznos továbbképzésen hallottam Tóth Andrea és Nagy Mariann tanárnőktől az élményműhelyről. Tanítványainknak hihetetlen élmény volna, ha részt vehetnének egy foglalkozáson. Szeretném meghívni az ÉlményMűhelyt iskolánkba! Milyen feltételekkel lehetséges ez?
  Várom mielőbbi válaszát!
  Üdvözlettel:
  Knieszné Virág Gizella
  intézményvezető-helyettes
  Hegyháti Általános Iskola és AMI
  Egyházaskozár-Bikali Tagintézménye
  bikalkozarsuli@gmail.com
  72 – 559 – 009

 • Tisztelt Élményműhely!
  Láttam az interneten a műhelyben zajló munkát és a szakköri csoportommal szeretnék részt venni egy foglalkozáson. Ózdon a Vasvár Úti Általános Iskolában vagyok matematika tanár. Telefonszámon próbáltam elérni a műhelyt, de nem sikerült felvenni a kapcsolatot. Telefonszámom: 06 20 4762254
  Tisztelettel: Faragóné Szemán Kitti

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Blue Captcha Image
Refresh

*

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com