Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseuran tutkimuspäivät

Vieritä alaspäin suomenkielisen version kohdalle
Scroll down for the English version

Föreningen Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseuras forskningsdagar hölls i Jyväskylä universitet den 4-5 november 2021. I programmet för den andra dagen 5.11 ingick Kristóf Fenyvesis, Osmo Pekonens och Johan Sténs artikelDiscovery, Creativity, Science and Learning Swedish in Finnish Schools through History and Imagination: the HALLÅ STEAM project”. I föredraget presenterades Hallå STEAM! -projektets framgångar som exempel på integrerad undervisning av olika läroämnen. Föredraget hölls två språk, delvis på svenska, och eftersom det var dagen före “svenska dagen”, var det naturligt att lyfta fram detta tema.

Anmäl dig NU: 

Frågor? Skicka e-post till info@experienceworkshop.org.

Ladda ner Hallå STEAM! flygbladet härifrån: 

Mer information:

Web: www.experienceworkshop.org 
Facebook: www.facebook.com/experienceworkshop.math.art
Tfn.: +358452560420

Programmet har förverkligats av Experience Workshop ay och understöds av Svenska Kulturfonden.

***

Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseuran tutkimuspäivät pidettiin Jyväskylän yliopistossa 4.-5. marraskuuta 2021. Toisen kokouspäivän 5.11. ohjelmaan kuului Kristóf Fenyvesin, Osmo Pekosen ja Johan Sténin artikkeli, jossa tarkasteltiin Hallå STEAM -hankkeen saavutuksia esimerkkinä eri oppiaineiden integroidusta opetuksesta. Esitelmä pidettiin kaksikielisenä, osittain ruotsiksi. Koska 5.11. oli ruotsalaisuuden päivän aatto, oli luontevaa nostaa sekin teema esiin.

Ilmoittaudu tässä: 

Onko kysyttävää? Me vastaamme: info@experienceworkshop.org.

Web: www.experienceworkshop.org
Facebook: www.facebook.com/experienceworkshop.math.art
Tfn.: +358452560420

***

The research days of the Research Association for the Teaching of Mathematics and Natural Sciences were held at the University of Jyväskylä on 4-5 November 2021. The program included an article by Kristóf Fenyvesi, Osmo Pekonen and Johan Stén, which looked at the achievements of the Hallå STEAM! project as an example of integrated teaching in different subjects. The presentation was bilingual, partly in Swedish. Since 5.11. was the eve of the Swedish day, it was natural to bring up the theme as well.

Sign up now for the next Hallå STEAM! Swedish-Finnish Day here: 

Details of the Hallå STEAM! project are available from here: https://experienceworkshop.org/halla-steam-svensk-finska-steam-learning-day/?lang=en

Any questions? Send an e-mail to info@experienceworkshop.org.

More information:

Web: www.experienceworkshop.org 
Facebook: www.facebook.com/experienceworkshop.math.art
Tfn.: +358452560420

The program is realized by Experience Workshop ay and supported by Svenska Kulturfonden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Blue Captcha Image
Refresh

*

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com