Koulun johtaminen suomalaiseen tapaan

Mentorointi ja lahjakkuuden kehittäminen johtamistoiminnan näkökulmasta

Syyskuun lopulla 2023 Experience Workshop tarjosi ainutlaatuisen kattavan koulun johtamisohjelman. Koulutusjohtajilla oli mahdollisuus oppia, miten koulun johtaminen, mentorointi ja voimavarojen kehittäminen toteutuvat suomalaisessa koulutuskäytännössä.

STEAM-yhteistyö

Osa ohjelmasta järjestettiin Jyväskylän taidemuseossa. Berliinin senaatin koulutus-, nuoriso- ja perheasioiden osaston osallistujat oppivat japanilaisten opettajien kanssa yhdessä, miten lahjakkuudenhallintaa voidaan lähestyä STEAM-menetelmän avulla ja miten virallisen ja epävirallisen oppimisen mahdollisuuksia voidaan integroida suomalaiseen koulutusjärjestelmään.

Jyväskylän taidemuseo esitteli osallistujille yhteistyössä Experience Workshopin kanssa monipuolisen STEAM-näyttelyn ja -ohjelman, jossa on mukana myös valtaosa Jyväskylän kouluista. Käytännönläheinen työpaja osoitti, miksi STEAM on loistava oppimismenetelmä.

Koulu lintuperspektiivistä

Berliiniläisvierailla oli myös tilaisuus keskustella kaupungin opetushallituksesta Eino Leisimon ja Sami Lahden kanssa ja tutustua suoraan suomalaisen koulutusjärjestelmän paikallisiin erityispiirteisiin Jyväskylässä.

Sen jälkeen he tarkastelivat Schildtin lukiossa tarkemmin, miten lukio käsittelee inkluusiota ja lahjakkuuden kehittämistä. Yksityiskohdista heille kertoi Schildtin rehtori Mika Rantala. Tämä päivä tarjosi loistavan tilaisuuden keskinäiseen kokemustenvaihtoon.

Opetuksen perusteet

Osallistujat tutustuivat koulutukseen vielä varhaisemmissa vaiheissa. Päiväkoteja pidetään suomalaisen koulutusjärjestelmän perustana, joten erikoistumiskäytäntöjen tutkiminen myös tällä koulutusasteella ei tullut kysymykseen.

Participants had the opportunity to meet special needs teachers and inclusion experts and learn from them how they provide the basics for all children, whether they are outstanding or otherwise at a different learning pace from their peers.

Reflektiot sisällä ja ulkona

Kokemusten yhteenveto ja lopulliset pohdinnat pidettiin Crazy Townissa, jota johti Kristof Fenyvesi, Experience Workshopin STEAM-ohjaaja.

Osallistujilla oli iltapäivisin vapaa-ajan aktiviteetteja, jotka mahdollistivat tutustumisen suomalaiseen maisemaan ja arkkitehtuuriin. Kaiken kaikkiaan osallistujat saivat laajan katsauksen Suomen yleisiin koulutuskäytäntöihin, heillä oli erinomaiset verkostoitumismahdollisuudet ja he kertoivat viettäneensä unohtumattomia päiviä Jyväskylässä.

info@experienceworkshop.org

+358452560420

Valokuvat: Nóra Somlyódy, Flora Olivier

Ohjelma toteutettiin Erasmus+ KA1 -ohjelman puitteissa.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com