Hallå STEAM! Savonlinna

Scroll down for the English version

Den 15 oktober 2019 besökte vårt Hallå STEAM!-team Talvisalo skola i Nyslott, där vår värdinna var matematikläraren Mia Savola. Två klasser, en niondeklass och en åttondeklass med ca 25 elever var, tog del i vår verkstad. I programmet ingick svenskspråkiga föredrag och en praktiskt inriktad matematisk verkstad. 

Vi hade än en gång skräddarsytt vårt program tagande hänsyn till lokalhistorien. Osmo Pekonen berättade om Nyslotts stora son, Erik Laxman (1737-1796) och hans son Adam Laxman (1766-1806?), som är kända som utforskare av Sibirien respektive Japan. Johan Stén berättade om den Åbobördige Anders Johan Lexell (1740-1784), som räknas som Finlands första stora matematiker. Både Erik Laxman och Anders Johan Lexell gjorde karriär i Sankt Petersburgs Kejserliga Vetenskapsakademi, Laxman som naturalist och Lexell som matematiker och astronom. Lexell var elev och slutligen efterträdare till Leonhard Euler (1707-1783), en av de största matematikerna någonsin.

Kristóf Fenyvesi ledde den STEAM verkstaden med fokus på polyedrars geometri och topologi, och aktiverade klasserna till praktiskt experimenterande med hjälp av en 4D Frame verktyg. Mest uppmärksamhet gavs åt den stympade ikosaedern, som i naturen representeras av fullerenmolekylen, eller mer prosaiskt, av en ikonisk fotboll.

En slags höjdpunkt nåddes då en av deltagarna självständigt härledde medels induktion av ett antal enkla fall Eulers berömda topologiska polyederformel som länkar samman antalet hörn (V), kanter (E) och facetter (F) av en godtycklig konvex polyeder: V – E + F = 2.

Anmäl dig NU: http://bit.ly/hallaSTEAM

Frågor? Skicka e-post till info@experienceworkshop.org.

Ladda ner Hallå STEAM! flygbladet härifrån: http://bit.ly/HallaSTEAMflygblad

Mer information:

Web: www.experienceworkshop.org 
Facebook: www.facebook.com/experienceworkshop.math.art
Tfn.: +358452560420

 

 

 

 

 

Programmet har förverkligats av Experience Workshop ay och understöds av Svenska Kulturfonden.

 

 

 

Our Hallå STEAM! team visited the Talvisalo school in Savonlinna on October 15, where we were hosted by mathematics teacher Mia Savola. Two classes, each of about 25 pupils, attended our workshop: a class of 8th graders and a class of 9th graders. The program offered a lecture in Swedish and a STEAM workshop. 

We had once again tailored the program according to local history. Osmo Pekonen evoked two great men of Savonlinna: Erik Laxman (1737-1796) and his son Adam Laxman (1766-1806?) who are known as explorers of Siberia and Japan, respectively. Johan Stén spoke about Anders Johan Lexell (1740-1784), born in Turku, who counts as Finland’s first great mathematician. Both Erik Laxman and Anders Johan Lexell made careers as members of the Saint Petersburg Academy of Sciences, where Lexell was an assistant and ultimately the successor of Leonhard Euler (1707-1783), one of the greatest mathematicians of all times.

Kristóf Fenyvesi led a STEAM workshop focusing on the geometry and topology of polyhedra using the 4D Frame toolkit which made both classes jump into hands-on experimentation. The truncated icosahedron (which corresponds in nature to the fullerene molecule or, more prosaically, to a football) received special attention.

A particular highlight of this activity was the discovery by one attendant, by experimental induction, of Leonhard Euler’s famous topological formula which relates the number of vertices (V), edges (E) and faces (F) of any convex polyhedron: V – E + F = 2.

Sign up now for the next Hallå STEAM! Swedish-Finnish Day here: http://bit.ly/hallaSTEAM

Details of the Hallå STEAM! project are available from here: https://experienceworkshop.org/halla-steam-svensk-finska-steam-learning-day/?lang=en

Any questions? Send an e-mail to info@experienceworkshop.org.

More information:

Web: www.experienceworkshop.org 
Facebook: www.facebook.com/experienceworkshop.math.art
Tfn.: +358452560420

 

 

 

 

 

The program is realized by Experience Workshop ay and supported by Svenska Kulturfonden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Blue Captcha Image
Refresh

*

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com