Varhaiskasvattajien kouluttaminen

Saksalainen ryhmä varhaiskasvatuksen opettajia ja opettajankouluttajia saapui maaliskuussa Jyväskylään ammatilliselle vierailulle tutustumaan suomalaiseen opetusmaailmaan. Lue lisää heidän seikkailuistaan täältä.

 

 

20 saksalaista varhaiskasvatusopettajaa tuli Jyväskylään tutustumaan Suomen varhaiskasvatusjärjestelmään ja kertomaan suomalaisille kollegoilleen omista kokemuksistaan Saksassa. Ammattilaisvierailun mahdollisti Erasmus+ -rahoitus ja sitä koordinoi Experience Workshop.

 

Päiväkotivierailut

 

Kukkumäen päiväkoti

Yksi ryhmän ensimmäisistä kohteista oli Kukkumäen päiväkoti, joka on yksi Jyväskylän uudemmista päiväkodeista. Siellä käydään aamuviidestä puoli yhdentoista asti, jotta myös poikkeuksellisia työaikoja tekevien vanhempien lapsista voidaan huolehtia.

Apulaisjohtaja Susan Hellden-Paavola ja erityisopettaja Sanna Leppänen esittelivät ryhmälle laitosta ja kävivät innostavaa keskustelua vieraiden kanssa.

 

 

Kukkumäki on päiväkoti, jossa useat Playful Learning In Early Childhood Education in Finland -kirjankirjoittajat ovat jakaneet kokemuksiaan leikin kautta oppimisesta. Myös Kristof Fenyvesi Experience Workshopista oli kirjoittajien joukossa.

 

Savulahden päiväkotikoulu

Savulahti rakennettiin vuonna 2019, ja siinä on päiväkoti, esikoulu ja koulun neljä ensimmäistä luokkaa saman katon alla. Siellä on useita avoimia luokkahuoneita , mutta lapset, joilla on oppimisvaikeuksia, saavat tukea pienissä huoneissa ja pienryhmissä. Kiitämme erityisopettaja Sari Laitista ajatuksia herättävästä keskustelusta ja erinomaisesta kierroksesta.

 

 

Ryhmä pystyi havainnoimaan lasten jokapäiväistä ympäristöä ja päivittäisiä rutiineja, joista oli helppo päätellä kasvatukselliset painotukset: hyväksyvä suhtautuminen lapseen, leikkisä kehittäminen , joka perustuu luottamukseen lasten yksilöllisyyden luonnolliseen kehittymiseen, jos sopiva ympäristö on varattu.

 

Saksalaisvieraille tarjoutui tilaisuus nähdä avoin englanninkielen tunti ja tutustua oppilaitoksen tiloihin, kuten opettajanhuoneeseen ja muihin paikkoihin.

 

 

Molemmissa päiväkodeissa oli erittäin mukavaa, että saimme tutustua tiloihin vapaasti. Keskustelu opettajien kanssa oli erittäin hyödyllistä ja mielenkiintoista.

Ohjelma on laajentanut näköalojani. Työtapa suomalaisissa oppilaitoksissa inspiroi minua, ja otin mukaani monia uusia ideoita ja ehdotuksia, joita aion toteuttaa työssäni.

(Osallistujien palaute)

 

Varhaiskasvatuksen teoria ja käytäntö Suomessa

Experience Workshopin STEAM-johtaja ja Jyväskylän yliopiston tutkija Kristóf Fenyvesi esitteli ryhmälle suomalaisen varhaiskasvatusjärjestelmän taustoja, alkuperää ja nykyisiä periaatteita. Ryhmään teki erityisen vaikutuksen ajatus Fröbelin lahjoista, perinteisestä oppimisvälineestä, joka on sekä yksinkertainen että hämmästyttävän luova rajattomine mahdollisuuksineen. Esitystä seurasi tiivis ajatustenvaihto.

 

 

 

 

 

Tutustuttuaan teoriaan ja käytäntöön osallistujat ovat nostaneet esiin seuraavat havainnot:

  • Kaikkien lasten yhtäläiset perusedellytykset ovat tärkeitä.
  • Inkluusio on mahdollista ja voi onnistua, jos opetushenkilöstöä on riittävästi.
  • Oppiminen voi ja sen pitäisi olla hauskaa (motivaatio tilojen suunnittelun, houkuttelevan materiaalin ja rakenteiden avulla).
  • Riittävä liikunta ja ulkona oppiminen, terveelliset yhteiset ateriat ja käytännöt, jotka ottavat jokaisen lapsen mukaansa, mahdollistavat hyvän esiopetuksen kaikilla osa-alueilla.
  • Esiopetusvuodella on hyvin erityinen ja tärkeä asema.

(Osallistujien antaman palautteen perusteella)

Varhaiskasvattajien kouluttaminen

Suomen ja Saksan varhaiskasvatusjärjestelmissä on yhtäläisyyksiä, mutta tietysti myös eroja. Yksi suurimmista eroista on koulutustaso, jolla tulevat opettajat opiskelevat ammattiinsa. Saksassa se on ammatillinen koulutusala, kun taas Suomessa varhaiskasvatuksen opettajia koulutetaan yliopistossa. Vieraat kävivät siis myös Jyväskylän yliopistolla, ja he saivat yliopisto-opettaja Olli Merjovaaran ansiosta käsityksen koulutuksen rakenteesta.

 

Saksalaiset opettajat kuuntelivat esitystä yhdessä saksalaisen varhaiskasvatuksen oppilasryhmän kanssa, joka toteutti Erasmus+ -liikkuvuutensa Jyväskylässä samaan aikaan.

 

 

 

 

Loppuarviointi, vapaa-aika

 

Viikon lopussa ryhmällä oli mahdollisuus työskennellä erilaisten esikoululaisille suunnattujen STEAM-oppivälineiden kanssa. Kristóf Fenyvesin pitämässä innostavassa työpajassa he pääsivät harjoittelemaan tekemällä oppimista STEAM-menetelmien ja -välineiden avulla yhdessä saksalaisen oppilasryhmän kanssa.

 

 

 

 

Opettajaryhmällä oli myös mahdollisuus käydä nähtävyyksillä ja retkillä vapaa-ajallaan. Liikkuvuus päättyi yhteiseen arviointikierrokseen.

 

Osallistujat palasivat kotiin kokemuksistaan rikastuneina.

Noran ja Ninan seura oli täydellistä, sillä he molemmat puhuvat saksaa. He olivat avoimia kaikille kysymyksille ja päteviä yhteyshenkilöitä koko ajan. He ovat hyvin erityisiä ihmisiä. Kristof Fenyvesi ja lastenkotien/peruskoulujen johtajat suhtautuvat työhönsä intohimoisesti, sen tunsi. Näin he pystyvät “sytyttämään palon” muissa. Opin tästä, että rakkaus sitä kohtaan, mitä teen (ja lapsia ja heidän perheitään kohtaan), voi siirtää vuoria. Haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kiittää teitä vielä kerran tästä erityisestä ja poikkeuksellisesta kokemuksesta.

(Osallistujan palaute)

 

Lisää palautetta osallistujilta

 

 

 

 

Tällaisen matkan avulla voit katsoa oman näköpiirisi ulkopuolelle ja tutustua muihin kulttuureihin, niiden käyttäytymiseen ja “sääntöihin”. On mielenkiintoista tarkastella tätä ja miettiä, mitä voi ottaa mukaan ja muuttaa omassa henkilökohtaisessa elämässään, mutta myös kasvattajien koulutuksessa.

 

Suunnittelu etukäteen ja tuki koko viikon aikana oli todella upeaa. Koulutuspaikat oli valittu erittäin hyvin, ja ikähaarukka oli laaja: päiväkodista ja lastentarhasta peruskouluun ja yliopistoon.

 

Pidin kovasti siitä, että tilojen kalusteet voidaan suunnitella siten, että ne ovat toisaalta lapsiystävällisiä, mutta samalla myös hoitohenkilökunnan tarpeisiin mukautettuja (esim. selkäystävällinen työskentely).

Eri tilojen suuret ulkoalueet tekivät minuun vaikutuksen . Henkilöstötilanne on toinen plussa. Minusta olisi hyödyllistä, jos saksalaisille lapsillekin annettaisiin arvosanoja vasta 4. luokalla.

 

Nautin erityisesti kahdesta vierailusta päiväkoteihin. Tilojen ja miellyttävän ryhmähengen lisäksi minuun tekivät vaikutuksen kaksi naista, jotka opastivat meitä ja antoivat meille paljon mielenkiintoista tietoa.

 

Olen oppinut, miten tärkeää on olla lasten kumppani ja hyväksyä heidät rakastavasti sellaisina kuin he ovat. Vahvistaa heidän vahvuuksiaan ja antaa heidän kasvaa.

 

Kuvat: Nóra Somlyódy, Kristóf Fenyvesi, Maiju Saarivaara

 

Ohjelma toteutettiin Erasmus+ KA1 -ohjelman puitteissa, ja siihen ovat vaikuttaneet Experience Workshop Jyväskylä ja Gesellschaft für Europabildung (GEB ) Berlin.

 

 

 

Kiinnostaako vastaavaa koulutusohjelmaa?

 

 

info@experienceworkshop.org
+358452560420

 

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com